Amanita ovoidea

català: Farinera, Bolet blanc, Pixacà, Farineta, Cogoma,
Cogomella, Cogomassa, Culblanc, Culgròs, Oriol cogomella
castellà: Oronja blanca basc: Kukuma,
Kuleto zuria

 

Regne Divisió Classe Subclasse Ordre Família Gènere Espècie
Fungi Basidiomycota Basidiomycets Hymenomycetidae Amanitaceae Amanitaceae Amanita Amanita ovoidea


 

Sinònims  
Galería d´imatges  
Descripció El barret hemisfèric s´obre després. És de color blanc, amb cutícula brillant, separable, normalment llisa però algunes vegades amb restes del vel universal en forma d´esquames planes i irregulars. Les làmines són blanques, desiguals, serrades i juntes. El peu és robust, cilíndric, un poc bulbós a la base, de color blanc i floconós. Té un anell fràgil, poc consistent, farinós i de color blanc. La volva ampla, alta, membranosa, que persisteix en els exemplars adults, de color blanc o blanc grogós. La carn és consistent, blanca, grassa. Olor forta no agradable.
Hàbitat Es troba en terrenys calcaris, en alzinars, pinars i a les voreres dels boscos i camins.
Temporada Tardor.
Comestibilitat És comestible però de baixa qualitat culinària.
Observacions No se´n recomana el consum per evitar confusions amb Amanita proxima i altres espècies.

fira boletus guia bolets lletra B (popular) lletra C (popular) lletra F (popular) lletra P (popular) lletra A (científic)