NOM CIENTÍFIC
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

NOM POPULAR
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Rabassola (Morchella conica)

Rabassola (Morchella deliciosa)

Rabassola (Morchella elata)

Rabassola (Morchella purpurascens)

Rabassola (Morchella vulgaris)

Ratapeu

Reig

Reiet

Reig bord groc

Reixa del diable

Robirol

Rossinyol

Rossinyol d´agulles
  Rossinyol de cama groga

Rossinyol de pi

Rossinyol fals o bord

Rossinyol negre
  Roureny

Rovelló, rovellona, rovellola (lactarius sanguifluus)

Rovelló, pinetell (lactarius deliciosus)

Rovelló pinetell (lactarius semisanguifluus)

Rovelló d´avet
  Rovelló de boix

Rovelló de cabra

Rovelló de pi negre, Rovelló clar
  Rovelló esteper
  Rovelló negral
  Rovelló rojal

Rovellol, rovellola, rubiol
  Rubiol de bosc
  Rubiol d´escates brunes